ကယားပြည်နယ် ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

ကယားပြည်နယ် ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

Posted on 29 September 2021

ကယားပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကယား ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မတီ၏ အတည်ပြုမိန့်ဖြင့် လွိုင်ကော်မြို့တွင် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်ပြီးကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။