စံချိန်မီ သန့်စင်ပြီး သကြားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

စံချိန်မီ သန့်စင်ပြီး သကြားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

Posted on 05 October 2021

ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စံချိန်မီသန့်စင်ပြီး သကြား ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ် သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။