ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

Posted on 24 June 2022

ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ မိုင်းပွန်မြို့နယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် သွပ်သတ္တုရိုင်း တူးဖော်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၏ တာဝန်ရှိသူများနှင့်  ရှမ်းပြည်နယ် ဦးစီး မှူးရုံးတွင် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။