သတင်းများ

JICA Expert ဖြစ်သူ Mr. Toru HOMMA နှင့် JICA မှ Senior Representative ဖြစ်သူ Mr. Kyosuke INADA ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့သည် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊...

Posted on 08 April 2016

Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy မှ Cultural and Economic Promotion, Innovation ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr...

Posted on 08 April 2016

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အနော်ရထာစက်မှုဇုန်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ Tsang Yih Co., Ltd.,...

Posted on 08 April 2016

GMBiZ Myanmar Journal မှ အယ်ဒီတာချုပ် ဒေါ်မိုးမြတ်ဆွေသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ အမှတ်(၁)၊ သစ္စာလမ်း၊...

Posted on 07 April 2016

Thailand Development Research Institute (TDRI) မှ Research Fellow ဖြစ်သူ  Mr. Chedtha Intaravitak  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည်...

Posted on 07 April 2016

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို အနာဂါတ်တွင် Database System ဖြင့် ထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသဖြင့် (၁-၄-၂၀၁၆) ရက်နေ့မှစ၍ ကုမ္ပဏီ...

Posted on 07 April 2016

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ကြောင်း သတင်းပေးပို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်း...

Posted on 07 April 2016

International Economic Development Group  မှ Research Officer  ဖြစ်သူ Ms. Linda Calebrese နှင့် Team leader ဖြစ်သူ Mr. Stephen Gelb တို့သည်  ၅-၄-...

Posted on 06 April 2016

Australia and New Zealand Banking Group Limited မှ Associate Director, Mr. Bikramdeep Nanda  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည်...

Posted on 05 April 2016

Pages