ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မေးကြမယ် …………………ဖြေကြမယ်

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မေးကြမယ် …………………ဖြေကြမယ်

Posted on 24 May 2017

မေး။       (၁)   ယခင်က MIC ခွင့်ပြုမိန့် ပဲရှိတယ်၊ ယခု ၂၀၁၆ ဥပဒေမှာ ခွင့်ပြုမိန့်နဲ့ အတည်ပြုမိန့် ဆိုပြီး တွေ့ပါတယ်၊ ကွာခြားမှုနဲ့ အခွင့်အရေးတွေ သိချင်လို့ပါ။

ကွာခြားမှု

ဖြေ။        (၁)             မှန်ပါတယ်၊ FIL/MCIL ၁၉၈၈/၁၉၉၄ ဥပဒေများ ၊ ၂၀၁၂ /၂၀၁၃  ဥပဒေများအရ လုပ်ငန်း အသစ်များကိုသာ MIC ခွင့်ပြုမိန့် ပေးပါတယ်၊ လုပ်ငန်းအဟောင်းကို MIC ခွင့်ပြုမိန့် မပေးခဲ့ပါ၊ ဒါပေမယ့် ၁၉၉၈/၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက်က CMP အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းဟောင်း တွေကိုတော့ နောက်ကြောင်းပြန် ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးခဲ့ဘူးပါတယ်၊ အဲ့ဒီ လုပ်ငန်း အဟောင်းတွေ ခွင့်ပြုမိန့်ရတဲ့နေ့ကို စီးပွားဖြစ်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်၊ အခြားလုပ်ငန်း အဟောင်းတွေကို MIC ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်မပေးရတဲ့ အကြောင်းရင်းက တော့ လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသောကြောင့် နှစ်စဥ်အရှုံးအမြတ်ရှိမယ်၊ ကျသင့်တဲ့ ဝင်ငွေခွန် လည်း ပေးဆောင်နေကြဖြစ်တယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးရန် မလိုဘူးလို့ အစည်းအဝေးမှာ လူကြီးတွေဆွေးနွေးတာ မှတ်သားဖူးပါတယ်၊ CMP အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းတွေကိုတော့ အလုပ်အကိုင်များများရတယ် အရင်းအနှီး နည်းပြီး ဝင်ငွေသေချာတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်လို့ သီးခြားဦးစားပေးခဲ့တယ်။

               ယခု ၂၀၁၆ ဥပဒေမှာ အဆိုပြုချက်နဲ့ တင်ပြပြီး ကော်မရှင်၏ သဘောတူ ခွင့်ပြုချက် ကို ဖော်ပြသည့် အမိန့်ကို ကော်မရှင် ခွင့်ပြုမိန့်လို့ခေါ်သည်။ ၂၀၁၆ ဥပဒေတွင် လုပ်ငန်း လည်ပတ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည့် (သို့မဟုတ်) အသစ်ဖွဲ့စည်း တည်ထောင် လုပ်ကိုင်မည်‌့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားလုံးနှင့် အကြုံးဝင်သက်ဆိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

               အဆိုပြုချက်တင်ရန် လုပ်ငန်းတွေကို ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ တွင် ဖော်ပြထားပါတယ်၊ ဥပဒေပုဒ်မ ၃၆ ပါ လုပ်ငန်းများမှတပါး အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍  ကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုချက် တင်ပြရန်မလိုပါ။

               အောက်ပါလုပ်ငန်းများအား ကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုချက် တင်ပြစေပြီး ခွင့်ပြုမိန့်  ရရှိမှသာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမည်ဖြစ်ပါသည်-

၁။           အောက်ပါတို့ကို နိုင်ငံတော်အတွက် မဟာဗျူဟာ အရအရေးပါသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်-

               (က)  IT, မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစသည့် လုပ်ငန်းများအနက် လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တန်ဘိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းနှစ်ဆယ်ထက် ကျော်လွန်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခြင်းလုပ်ငန်း။

               (ခ)       အစိုးရမြေ သို့မဟုတ် ပစ္စည်းအား အသုံးပြုခွင့် ပေးအပ်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးအပ်ခြင်းတို့အရ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၂၀ အထက် ကျော်လွန်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်း။

               (ဂ)       နိုင်ငံတော်၏ နယ်နိမိတ်နှင့် အခြားနိုင်ငံ၏ နယ်နိမိတ် ထိစပ်လျက်ရှိသည့် နယ်စပ်မျဉ်းတလျှောက် သို့မဟုတ် ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသည့် ဧရိယာ အတွင်း နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း သို့မဟုတ် မြန်မာ နိုင်ငံသား၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းထက် ကျော်လွန်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်း။

               (ဃ)     နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတွင် နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ သန်းထက် ကျော်လွန်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်း။

               (င)       နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဖြတ်ကျော်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်း။

               (စ)       မြေဧက ၁၀၀၀ ထက်ပိုသော မြေပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင် ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်း။

               (ဆ)     မြေဧက ၁၀၀ ထက်ပိုသော မြေပေါ်တွင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းမှအပ အခြား  လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းလုပ်ငန်း။

၂။           မတည်ရင်းနှီးငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၁၀၀ အထက်ရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းကို ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ (ခ)ပါ မတည်ငွေရင်း ကြီးမားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။

၃။           ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ (ဂ)ပါ ပြဌာန်းချက် အလို့ငှာ အောက်ဖော်ပြပါ သတ်မှတ်ချက် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိလျှင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဒေသခံလူထုအပေါ် ကြီးမားသော သက်ရောက်မှု ဖြစ်စေနိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း အမျိုးအစားအဖြစ် မှတ်ယူရမည်-

              (က) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည့် စီမံကိန်းအမျိုးအစားဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိခြင်း။

              (ခ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ အပါအဝင် တည်ဆဲ ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာများအရ သတ်မှတ်ထားသည့် သို့မဟုတ် အဆိုပြုထားသည့် ကြိုးဝိုင်း၊ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောဧရိယာ အဓိက အရေးပါသော ဇီဝ မျိုးစုံမျိုးကွဲများ တည်ရှိနယ်မြေများ သို့မဟုတ် ဂေဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုများ အထောက် အပံ့ပြုရန်အရေးပါသည်ဟု ရွေးချယ်သတ်မှတ်ခံထားရသည့် ဧရိယာများနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်နှင့် သဘာဝအမွေအနှစ်၊ ယဥ်ကျေးမှု အထိမ်းအမှတ်နှင့် မပြုပြင်ဘဲ သဘာဝအတိုင်းတည်ရှိနေသော ဧရိယာများ တွင် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ခြင်း။

              (ဂ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းအတွက် အသုံးပြုမည့်မြေ သို့မဟုတ် ငှားရမ်းမည့် မြေသည် ……..

                    (၁)          နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများနှင့်အညီ လျော်ကြေးပေး၍ သိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိမြေသိမ်းယူခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့်ရယူခြင်း သို့မဟုတ် လျော်ကြေး ပေး၍ သိမ်းယူခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံတော်အတွင်းရှိ မြေသိမ်းယူခြင်း လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများ ဖြင့် ရယူရန် ကြိုတင်သဘောတူညီချက်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ထိုကဲ့သို့ သိမ်းယူခြင်းကြောင့် ယင်းမြေ၌ အမြဲတမ်းနေထိုင်သူဦးရေ အနည်းဆုံး ၁၀၀ ယောက် သို့မဟုတ် ၁၀၀ ဧက အထက်အား ပြန်လည်နေရာချထားပေးရန်လိုအပ်ခြင်း။

                  (၂)          မြေတွင်နေထိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်အား ဧက ၁၀၀အထက်ပို၍ ရယူရာ တွင် ‌မြေတွင်နေထိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်ရှိသူတို့မှ အတင်းအကြပ်ပိတ်ပင်ခြင်းဖြင့် ဥပဒေအရ အသုံးပြုခွင့်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ခြင်း။

                  (၃)          မြေတွင်နေထိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်အား ဧက ၁၀၀အထက်ပို၍ ရယူရာ တွင် ‌ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးက ရိုးဖြောင့်သောသဘောဖြင့် တရားစွဲဆို‌တောင်းဆိုခြင်း သို့မဟုတ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်နေခြင်းတို့ကြောင့် အဆိုပြုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းအား ပဋိပက္ခဖြစ်စေနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ်၊

                  (၄)          မြေတွင်နေထိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် မြေအသုံးပြုခွင့်ကြောင့် လျှောက်ထားချိန်တွင် စိစစ် ခွင့်ရှိသည့် အဖွဲ့က စိစစ်သည့်မြေတွင်  နေထိုင်သူဦးရေ အနည်းဆုံး ၁၀၀ ယောက် အား ယင်းမြေတွင် ဆက်လက်နေထိုင်းခြင်းဖြင့် အခြားသော ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်ခြင်း။

                                (ဃ)ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ (ဃ)ပါ ပြဌာန်းချက်အလို့ငှာ အစိုးရဌာန၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွင် စီမံခန့် ခွဲပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည့် မြေသို့မဟုတ် အဆောက်အဦးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်ခြင်း အား နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေနှင့် အဆောက်အဦများ အသုံးပြုသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်း အဖြစ် သတ်မှတ်သည်။ ( MIC ခွင့်ပြုမိန့် ရယူရန် အဆိုပြုလွှာတင်ရမည်)

- အစိုးရဌာနလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွင်းမှ မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုအရ ခွင့်ပြုခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသော မြေအသုံးချခွင့်များ မပါဝင်စေရ ။

သို့သော် (က)မြေ/အဆောက်အဦ အား ၅ နှစ် သို့မဟုတ် ၅ နှစ်အောက်ငှားခြင်း၊ လိုင်စင် ယူခြင်းများနှင့် (ခ) ယခင်က ငှားရမ်းထားသူနှင့် တစ်ဆင့်ငှားယူရန် ပုဂ္ဂိုလ်ထံမှ တစ်ဆင့် ငှားယူခြင်းတို့သည် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၆ (ဃ)အရ ခွင့်ပြုမိန့် လျှောက်ထားရန် မလိုပါ။

ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၆ တွင် အကျုံးဝင်မှု မရှိသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အတည်ပြုလျှောက်ထားလွှာကို MIC ရုံး သို့မဟုတ်  တိုင်း/ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီ ရုံးသို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူက ပုဂ္ဂလိကထံမှဖြစ်စေ၊ အစိုးရထံမှဖြစ်စေ၊ မြေသို့မဟုတ် အဆောက်အဦ ငှားရမ်းခွင့်နှင့် ဝင်ငွေခွန်၊ အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်/ သက်သာခွင့်များ ခံစားနိုင်ရန်အလို့ငှာ ကော်မရှင်၏ အတည်ပြုမိန့် ရရှိရန် သတ်မှတ်သည်‌့ ပုံစံဖြင့်တင်ပြသောလျှောက်လွှာကို အတည်ပြုလျှောက်လွှာဟုခေါ်ပါသည်။

ဒါပေမယ့် တိုင်း/ပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မတီများသည် မတည်ငွေရင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်း သို့မဟုတ် မြန်မာငွေကျပ် သန်း၆၀၀၀ အထိသာ အတည်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ယင်းသို့ ထုတ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့် အတည်ပြုလျှောက်လွှာအား MIC သို့ လည်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။

ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့် ရရှိထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့ ပြောင်းလဲရာတွင်ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ မြန်မာနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသို့ ပြောင်းလဲရာတွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မရှင်သို့ အဆိုပြုချက် သို့မဟုတ် အတည်ပြု လျှောက်လွှာတင်ပြရန် မလိုပါ။

 

အခွင့်အရေး

ခွင့်ပြုမိန့်  သို့မဟုတ် အတည်ပြုမိန့် ရရှိထားသူ သို့မဟုတ်  ခွင့်ပြုမိန့် သို့မဟုတ် အတည်ပြု လျှောက်ထားလွှာအား လျှောက်ထားဆဲဖြစ်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသည် ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ် ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များ ခံစားလိုပါက လျှောက်ထားလွှာဖြင့် တင်ပြနိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်

ဇုန်

(ဖွွံ့ဖြိုးမှု)

ကင်းလွတ်ခွင့်ကာလ

ဇုန်(၁)

(နဲ)

၇ နှစ်

ဇုန်(၂)

(သင့်)

၅ နှစ်

ဇုန် (၃)

(ဖွွံ့ဖြိုး)

၃ နှစ်

*  တစ်နှစ်အတွင်း   ပြန်လည်ရင်းနှီးလျှင်  ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်  R & D  စရိတ်ကို   အခွန်    စည်းကြပ်ထိုက်သော ဝင်ငွေမှ နုတ်ပယ်ခွင့်။

*  ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်သည့် လုပ်ငန်းများသာ ခွင့်ပြုမည်။

အကောက်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်

တည်ဆောက်/ပြင်ဆင်ကာလ

စက်၊ စက်ကိရိယာ၊ ပြည်တွင်း၌ ဝယ်မရသော တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း၊

 

ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တင်ပို့ခြင်း

ပို့ကုန်အတွက် တင်သွင်းသော ကုန်ကြမ်း၊ တစ်ပိုင်းတစ်စထုတ်ပြီး ပစ္စည်းများ တင်သွင်း ခြင်း

 

လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်း

စက်၊ စက်ကိရိယာ၊ ပြည်တွင်း၌ ဝယ်မရသော တည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းတင်သွင်းခြင်း၊

 

 

UKD(DICA)