စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ Unique Gas Solution Pte. Ltd. နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ Unique Gas Solution Pte. Ltd. နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

Posted on 12 October 2017

စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ Unique Gas Solution Pte. Ltd. မှ Executive Director ဖြစ်သူ Ms. Jessica Ang ဦးဆောင်သောအဖွဲ့သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်နှင့် လာရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။