နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၈/၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့ရက်သတ်မှတ်

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၈/၂၀၁၈ မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေ အာဏာတည်သည့်နေ့ရက်သတ်မှတ်

Posted on 22 June 2018

နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၈/၂၀၁၈ ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများဥပဒေသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် စတင်အာဏာတည်ကြောင်း သတ်မှတ်လိုက်ပါသည်။