ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

Posted on 05 October 2021

ရှမ်းပြည်နယ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ လမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ လမ်းအသုံးပြုခ ကောက်ခံခြင်း လုပ်ငန်းများသို့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် သွားရောက် ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။