ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များ

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်များ

အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ်

အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ်ဆိုတာဘာလဲ? 

အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ဆိုသည်မှာ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၉ ရက်၌ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း (၁၀) နိုင်ငံမှ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အာဆီယံဒေသအတွင်း အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာစေရေး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့်အညီလွတ်လပ်၍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော စုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစနစ် ဖြစ်ထွန်းလာရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း၏ အသေးစိတ် စီမံချက်အရ အဆုံးသတ်ပန်းတိုင် ဖြစ်သော စုပေါင်းစီးပွားရေးသို့ ရောက်ရှိရန်အလို့ငှာအာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် အာဆီယံအတွင်းသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများဝင်ရောက်လာစေရန် ဆွဲဆောင်ရာတွင် အာဆီယံ၏ ယှဉ်ပြိုင် နိုင်စွမ်းအားတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်များချမှတ်ထားခဲ့ပါသည်။

အာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အခန်းကဏ္ဍ

အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံသည် အခြားအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့်အတူအာဆီယံဘက်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူစာချုပ် (ACIA) ၏ မဏ္ဏိုင် (၄) ရပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အခြားသတင်းအချက်အလက်များအတွက် အာဆီယံအဖွဲ့၏ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် “Guidebook for Businesses and Investors” စာအုပ်တို့အားဖတ်ရှုကိုးကားနိုင်ပါသည်။

 

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ (FTAS)

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု သဘောတူညီချက်အား လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော နိုင်ငံများမှာ

  • တရုတ် (အာဆီယံ-တရုတ်၊ ၂၀၀၂ ခုနှစ်)- စာချုပ်သက်ဝင်သည့်နေ့စွဲ   (၁.၁.၂၀၁၀)
  • ကိုရီးယား (အာဆီယံ-ကိုရီးယား၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်)- စာချုပ်သက်ဝင်သည့်နေ့စွဲ   (၁.၁.၂၀၁၀)
  • သြစတေးလျ/ နယူးဇီလန် (အာဆီယံ-သြစတေးလျ/ နယူးဇီလန်၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်)- စာချုပ်သက်ဝင်သည့်နေ့စွဲ   (၁.၁.၂၀၁၀)
  • အိန္ဒိယ (အာဆီယံ-အိန္ဒိယ၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်)- စာချုပ်သက်ဝင်သည့်နေ့စွဲ   (၁.၁.၂၀၁၀)

 

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံ အကျိုးတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စာချုပ်များ (BITS)

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကျိုးတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသော နိုင်ငံများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်- 

စင်ကာပူ ၂၀၁၉ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ် ပေးရေး သဘောတူစာချုပ်
အစ္စရေး ၂၀၁၄ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အစ္စရေးနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အပြန်အလှန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ၂၀၁၄ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် တောင်ကိုရီးယား သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ၂၀၁၃ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွဲဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
အင်ဒိုနီးရှား ၂၀၁၃ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် အင်ဒိုနီးရှား သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ မူဘောင် သဘောတူစာချုပ်
ဂျပန်    ၂၀၁၃ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြေလျော့ ခြင်း ၊ မြှင့်တင် ခြင်း နှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးသဘောတူစာချုပ်
အိန္ဒိယ ၂၀၀၈ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေး ခြင်း ဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ထိုင်း ၂၀၀၈ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေး ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ကူဝိတ် ၂၀၀၈ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ကူဝိတ်နိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အားပေးခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
လာအို ၂၀၀၃ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် လာအို ပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့ အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အပြန်အလှန် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
တရုတ် ၂၀၀၁ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ဗီယက်နမ် ၂၀၀၀ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ဗီယက်နမ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အပြန်အလှန် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်
ဖိလစ်ပိုင် ၁၉၉၈ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရတို့အကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များ မြှင့်တင်ရေးနှင့် အပြန်အလှန် အကာအကွယ်ပေးရေးဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ်

Show Sidebar Menu: 

0