ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာများလမ်းညွှန်

ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာများလမ်းညွှန်

Posted on 25 July 2018

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ ၂၀၁၇ နှင့်အညီ ပြုစုထားသော ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာများလမ်းညွှန်  စာအုပ်အား အောက်ပါ Download Link တွင် ရယူနိုင်ပါသည်-

                                                         

 

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန