အသိပေးကြေညာချက်

အသိပေးကြေညာချက်

Posted on 13 January 2020

မြန်မာဒါရိုက်တာများအင်စတီကျူ.အသင်း Myanmar Institute Of Directors Association  (MIoD)သည် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ ဥပဒေအသစ်နှင့်အညီ Corporate Governance တည် ဆောက်ရာတွင် ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာများ၏ အခန်းကဏ္ဍမြှင့်တင်ရန် ရည်ရွယ်သော Director Certification Program (DCP), Board Secretary Program, Internal Audit Master Program (IAMP)နှင့်ဒါရိုက်တာ အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းနှင့် ဆက်စပ်သင်တန်းအစီအစဉ်များအား ဒေသတွင်း နှင့်နိုင်ငံတကာအဆင့်မြင့် ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်သူများမှ ပို့ချနေပါသဖြင့် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း၏ website www.myanmariod.com , www.facebook.com/MyanmarIoDနှင့် ရုံးဖုန်းအမှတ် 095-1-382710 ( Ext: 40805) သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။