ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း

Posted on 04 April 2023

ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့၏ တာဝန်ရှိသူများပါဝင်သော ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုကော်မတီ တို့၏ ခွင့်ပြုမိန့်၊  အတည်ပြုမိန့်တို့ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြသည့် ဟိုတယ်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း၊ ဘိလပ်မြေ ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အာလူးမျိုးများ သိုလှောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း လုပ်ငန်းတို့ကို ၂၈-၃-၂၀၂၃ မှ ၂၉-၃-၂၀၂၃ ထိ  သွားရောက် ကွင်းဆင်း၍ လိုအပ်သည်များ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။