စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်လည်ပတ်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားဖြစ် စတင်လည်ပတ်ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် တည်ဆောက်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ၏ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုအားပေးခြင်း

စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်လည်ပတ်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားဖြစ် စတင်လည်ပတ်ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းများနှင့် တည်ဆောက်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများ၏ ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများကို ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုအားပေးခြင်း

Posted on 21 March 2024

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့သည် ထန်းတပင် မြို့နယ်ရှိ ဂျပ်ဖာများ ထုတ်လုပ်၍ ၁၀၀ % ပြည်တွင်းရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း၊ CMP စနစ်ဖြင့် အဝတ်အထည် အမျိုးမျိုး ချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ CMP စနစ်ဖြင့် လေထိုးသွင်းနိုင်သော ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ CMP စနစ်ဖြင့် အားကစားသုံးပစ္စည်း အမျိုးမျိုး        ချုပ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ CMP စနစ်ဖြင့် ဖိနပ်အမျိုးမျိုး နှင့် ဖိနပ်အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော စက်ရုံများသို့  ၂၀၂၄ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်၍ စီးပွားဖြစ်စတင် လည်ပတ်ထုတ်လုပ်မည့် လုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားဖြစ်ထုတ်လုပ် လည်ပတ်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများနှင့် တည်ဆောက်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်း များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးနှင့် မီးအာမခံထားရှိမှု အခြေအနေများ၊ တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ လိုအပ်သည်များကို ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။