သတင်းများ

         

            နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးကော်ပိုရေးရှင်း(IFC)၏ အကူအညီဖြင့် “Investor-State Dispute Settlement Mechanism (ISDS)"...

Posted on 22 January 2016

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊...

Posted on 22 January 2016

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံ မြို့နယ်ရှိ  Sawbwa VT Ltd...

Posted on 21 January 2016

International Enterprise Singapore မှ Assistant Chief Executive Officer, Mr. Tan Soon Kim  ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည်...

Posted on 20 January 2016

အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) မှ  Mr. Peter Brimble နှင့် အဖွဲ့သည်  ၁၉-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်...

Posted on 20 January 2016

မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော  မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊...

Posted on 19 January 2016

     မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မင်္ဂလာဒုံစက်မှုဇုန်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊...

Posted on 15 January 2016

KWR International, Inc. မှ President ဖြစ်သူ Mr. Keith W. Rabin သည် ၁၄-၁-၂၀၁၆ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီတွင် အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်...

Posted on 14 January 2016

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် အာဆီယံ-ကိုရီးယားစင်တာတို့ ပူးပေါင်း၍ အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍနှင့်...

Posted on 14 January 2016

Pages